Obra Social Caixa Sabadell
Cinema de Muntanya de Torelló

què és?

 

La Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya de Torelló es va constituir el 26 de setembre de 2006. La creació de la Fundació és un projecte proposat per donar resposta al creixement experimentat pel Festival de Cinema en els darrers anys i que exigia una major implicació en l'organització de l'esdeveniment. La pròpia dinàmica del Festival havia portat a la professionalització de gairebé totes les àrees que intervenien en el desenvolupament del certamen amb l'excepció de l'Organització del mateix, que continuava essent "amateur".
 
El fet que l'Associació Cultural Festival de Cinema de Muntanya, organitzadora del certamen, hagués incorporat a les seves tasques habituals altres projectes fora del festival, a més de la pertinença a diverses associacions, feia necessari estructurar l'organització d'una forma més adient. La proposta va ser constituir una fundació que, a més, deixés clar que l'entitat formaria part, definitiva i indestriable, de l'ampli teixit cultural de Torelló.

Els objectius generals, fixats pels estatuts de la Fundació i que reflecteixen la finalitat amb la qual es va crear, són: la promoció, la coordinació, l'organització i el foment de la recerca, la divulgació i el coneixement d'activitats culturals relacionades amb la muntanya i la natura en totes les seves expressions i vessants possibles.

Uns objectius el suficientment amplis com per a poder desenvolupar un variat ventall d'activitats, encara que la més emblemàtica continuarà sent el Festival de Cinema de Muntanya i Aventura.


sombra
AMB EL SUPORT DE: