Obra Social Caixa Sabadell
Cinema de Muntanya de Torelló

festivals de catalunya

 

La Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya (CI&VI) es va crear el maig de 2005 com iniciativa de l’ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals) i amb el suport dels 21 festivals i mostres més rellevants de Catalunya, entre aquests el Festival de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló.

Com a objectius principals de la federació, entre d’altres, hi ha el de proposar accions comunes i adquirir un rol de motor en la promoció de les entitats membres, la recerca de suport econòmic a diferents parts logístiques dels festivals o bé ampliar les possibilitats de difusió, comunicació i publicitat dels associats.

A part d’aquest objectius, més de caire econòmic, CI&VI té la voluntat de ser una plataforma de reflexió del paper dels festivals com a difusors de cultura, a més de la veu representativa davant les institucions públiques i també ordenar i vertebrar territorialment el sector dels festivals de cinema.

Més informació sobre la Coordinadora i els membres associats a:

CI&VI


sombra
AMB EL SUPORT DE: