Obra Social Caixa Sabadell
Cinema de Muntanya de Torelló

el patronat

 

President

Ajuntament de Torelló, representat per l’alcalde Sr. Santi Vivet i Soler

Vice-President

Sr. Joan Salarich Madorell

Secretari

Sr. Carles Vidal Riu

Vocals

Sr. Joan Colomer Casas

Sr. Enric Casas Salvador

Sr. Gerard Ballana Juvanteny

Sr. Jaume Ordeig Sala

Sr. Antoni Cubí Montanyà


sombra
AMB EL SUPORT DE: