Obra Social Caixa Sabadell
Cinema de Muntanya de Torelló

organització

 

Direcció
Joan Salarich

Finances
Carles Vidal

Direcció tècnica
Joan Colomer

Informàtica
Enric Casas

Publicitat
Gerard Ballana

Marketing
Jaume Ordeig

Activitats paral·leles
Toni Cubí

Secretaria
Rosa Català
secretaria@torellomountainfilm.cat

Premsa
Núria Julià
presstorellomountainfilm@gmail.com

Projeccions

Moviola Produccions

Equips de vídeo, il·luminació
Stereo Rent

Fotografia
Eugeni Ordeig

Correccions de texts
Mª Carme Codina

Correccions de texts en anglès
Niall Mac Gabhann

Traduccions
Montse Carbonell (anglès)
Bruna Novellas (francès i italià)
Carme Oller (anglès)

Col·laboració especial
Agrupament Escolta de Torelló


Adreça:

Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
Anselm Clavé 5, 3er 2a
Apartat 19
08570 Torelló

Tel: 938 50 43 21
e-mail: info@torellomountainfilm.cat


sombra
AMB EL SUPORT DE: